Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Vattenkommitté

Föreningen

Föreningen

 

Vattenkommittén har hand om vår dricksvattenanläggning och avloppspumpbrunn i gamla området. Behöver du t.ex. få inkommande vatten avstängt så kontakta någon av nedanståendeVattenkommittén

Jan Nilsson,   Tel. 0704 12 55 01

Kent Assarsson,   Tel. 0418-432931

Stefan Malm,   Tel. 0733 47 88 42

Joakim Berg,   Tel. 0721 64 20 50

Marcus Vingren,   Tel. 0766 36 86 34Om du önskar avstängning av vattnet och det inte är akut, måste du kontakta någon i vattenkommittén i god tid, så att de senast tre dagar innan kan sätta upp lappar på anslagstavlan.

Vattenkommitté

Vattenkommitté