Området

  Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Området

Området

 

Munkebäck, som förr kallades Furet, var en skogsbit med mest furor (tallar). Marken var en stor sandbacke på södra sidan av Braån. Mager och svårodlad, tyckte bönderna. För att slippa sandflykt planterade de furor. Men björkar trivs också förträffligt här om de får chansen. På 1960-talet lät jordägaren Sven Munke stycka av fritidstomter och så kallade han området för Munkebäck. Där byggdes raskt ett 70-tal fritidshus, men områdets vackra skogskaraktär bevarades. Småvägarna i området skulle bevaras som grusvägar och man lade breda remsor av förgårdsmark (typ grönområde) mellan hustomter och vägar. På förgårdsmark och andra grönområden är det förbjudet att avverka vuxna träd.

Det visade sig att folk trivdes bra i Munkebäck och ville bo här hela året. Då drog kommunen fram kommunalt vatten och avlopp kring 1988. Senare ändrade kommunen detaljplanen. Hela området omvandlades till vanliga villatomter för åretruntboende. Många hus byggdes till eller nybyggdes.

Under 00-talet sålde familjen Munke sina ägor. Fernlund Real Invest AB förvärvade då nio hektar mark (bl a det gamla igenväxta grustaget) som är beläget direkt väster om det befintliga bostadsområdet. Efter detaljplanearbete, vägbygge, VA-anläggning m m utökades Munkebäck år 2010 med ytterligare 26 tomter.


I Munkebäck håller Asmundtorp Tofta Scoutkår till, de har sin stuga i utkanten av områdets östra del. Mer info om deras verksamhet finner du här.

Området

Området