Vägar och stigar

   Välkommen         Föreningen         Området         Bygga och bo         Grannar mot brott         Kontakt

Området

 

Tillfartsvägen (Munkebäcksvägen), som är asfalterad, skall hållas farbar och välskött alla årstider. Likaså stigarna inom området, där vi var och en behöver ta ansvar för skötseln i mån av förmåga så att de grusade stigarna är bekvämt farbara för små och stora fordon. För att fylla ut hålor och ojämnheter på stigarna finns grushögar utlagda på ett flertal platser i området.


Visa hänsyn, kör med gott omdöme och respektera hastighetsbegränsningen i området

Vägar och stigar

Vatten och avlopp
vatten.html
Trivsel- och festdagar
Trivseldag.html
Grönområdenpark.html
Området
Omradet.html