Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Grönområden

Området

Området

 

Grönområden och gatubelysning


Inom Munkebäcksområdet finns det gott om grönytor, bland annat förgårdsmark mellan tomt och väg. Föreningen äger marken som stigar och grönytor utgör, med lekplats och annat. På förgårdsmarken framför sin tomt ska man hjälpa till att hålla ordning. Man får parkera sin bil där men inte ha upplag och skräpa ner. Du får inte fälla uppväxta träd där utan byggnadsnämndens och föreningens tillstånd. Grönytorna ger Munkebäck dess fina och karaktär med lä och ren frisk luft.


Gatlyktor finns längs Munkebäcksvägen och flera stigarRiklinjer för trädfällning          Blankett för trädfällning          Gallring av skog i MBSF 2016

Grönområden

Grönområden