Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Bygga och bo

Bygga och bo

Bygga och bo

 

Vid in- och utflytt


De som förvärvar en fastighet i Munkebäck ansluts automatiskt (och obligatoriskt) som medlemmar i Munkebäcks Samfällighetsförening och blir som fastighetsägare betalningsskyldiga gentemot föreningen.  Det är viktigt att både tillträdare och utgående fastighetsägare vid ägarbyte kontaktar föreningens kassör eller sekreterare och anmäler sig med namn, adress, datum etc.

Utgående fastighetsägare informerar lämpligtvis den nya fastighetsägaren om föreningens hemsida som är en bra källa till nödvändig information om hur föreningen och området fungerar.Bygga i Munkebäck


För byggnation på tomterna i Munkebäck gäller förhållandevis generösa regler vad gäller byggyta. Det finns dock begränsningar för höjd på byggnader. För korrekt information kring detta hänvisas fastighetsägare till kommunen som också utfärdar byggloven.