Välkommen till Munkebäcks Samfällighetsförening

   Välkommen         Föreningen         Området         Bygga och bo         Grannar mot brott         Kontakt

Välkommen

 


Munkebäck är ett bostadsområde beläget 10 km öster om Landskrona, ca 2 km söder om Asmundtorp.

Här finns 75 hushåll + 25 nya tomter.


Aktuellt

2017-03-28


Vårunderhåll av grusvägar utfört

Kör med extra försiktighet medan grusvägarna sätter sig för att slippa anvisningar för nya hål. Det kan damma nu innan vägarna blivit dammbundna. Vänligen kör med omdöme.


Årsmötet 2017

Uppslutningen vid Årsmötet var låg, endast ett 20-tal medlemmar kom till mötet. Är intresset för vår boendemiljö så låg?

Vid årsmötet valdes Stefan Malm in i styrelsen. Dianas Turessons plats har ju varit vakant sedan hon flyttade. Ett stort TACK till Diana för hennes medverkan genom åren. För övrigt inga förändringar inom styrelsen.

  

Protokoll från Årsmötet finns att läsa här

 

Trivseldagen -då vi snyggar till området och umgås

Datum för årets Trivseldag bestämdes till Söndagen den 23/4. Då samlas vi kl. 09:00 vid Boulebanan. I år står på att göra listan bl.a. röjning längs våra gångstigar, sopa infarter, tvätta vägskyltar och brevlådor m.m. Sen ska vi som alltid grilla, umgås och ha trevligt. Vi hoppas på stor uppslutning i år. Kan ni inte komma men ändå vill göra en insats, hör av er så får ni en liten uppgift. Utskick kommer i brevlådorna


Skriv redan nu in Söndagen 10/1 era kalendrar, då blir det Höst-Trivseldag.

  

Grannsamverkan Munkebäck -facebooksida

Vill även påminna om facebooksidan för området. Det är en sluten sida så där får man be om att bli insläppt. 

Sidan heter Grannsamverkan Munkebäck.2017-01-21


Årsmötet närmar sig

Datum för Årsmöte i samfälligheten är bestämt. Det blir den 19 mars kl 17.00 i matsalen i Asmundtorpsskola. Skriv in datumet i era kalendrar så att ni inte missar detta tillfälle att påverka och engagera er i vår boendemiljö.


Vi behöver förstärkning på några poster p.g.a. att några har flyttat under året. Det behövs en representant till styrelsen, två representanter till valberedningen och två till revisorsarbetet. Dessa kommer väljas på årsmötet. Låter detta intressant så hör av er till Patrik Kullenberg i valberedningen, e-post: patric@puttebas.se. Det rör sig inte om några krävande arbetsuppgifter men vi måste fylla dessa platser.


Denna hemsida som skulle behöva bli mer levande. Är du intresserad av att hjälpa till med det?

Hör av dig till : sekreterare@munkeback.info så pratar vi om det.


Grannar mot brott

Vi behöver även ytterligare en person engagerar sig i Grannar Mot Brott.

Kontakta Christer Gyllander (0418-432107) - Tangostigen 4

2017-09-23


Nu är den snart här!!

2019-03-26


Årsmötet 2019

Uppslutningen vid Årsmötet var lägre än förra året, strax över 20-tal medlemmar kom till mötet. Vi får väl tolka det som att alla är nöjda med hur vi har det i området. Vad som avhandlades på mötet finns att läsa i protokollet här

 

Trivseldagen -träffa grannar o snygga till i området

Datum för årets Trivseldag bestämdes till Lördagen den 27/4. Då samlas vi kl. 09:00 vid boulebanan. Det är ett utmärkt tillfälle för nyinflyttade att bekanta sig med sina grannar. I år står på att-göra listan bl.a. hopsamling av ris från röjningen i skogen, plantera tallplantor, sopa infarter, tvätta vägskyltar och brevlådor m.m. Sen ska vi som alltid grilla, umgås och ha trevligt. Vi hoppas på stor uppslutning i år. Kan ni inte komma den dagen så kan ni redan nu gå ut o samla ihop ris efter röjningen och lägga det intill vägen. Utskick kommer i brevlådorna


Höst Trivseldagen

Skriv redan nu in Söndagen 29/9 era kalendrar, då blir det Höst-Trivseldag.


Vårunderhåll av grusvägar -utförs inom kort

Vår underhållet är beställt och utförs vilken dag som helst. Kör med extra försiktighet medan grusvägarna sätter sig för att ej skapa anvisningar för nya hål. Det kan damma innan vägarna blivit dammbundna. Som alltid vänligen kör med omdöme.


Vi ses på Trivseldagen! Hälsningar Styrelsen2019-02-11


Röjning av sly i skogen på allmänningarna

För att vårda vår skog kommer röjning av sly ske inom de närmaste veckorna. Detta är en insats enligt vår skogsvårdsplan.

Mer exakt information om när kommer anslås på anslagstavla och facebook sidan Grannsamverkan Munkebäck


Snart tid för Årsmöte

Datum för Årsmöte i samfälligheten är bestämt. Det blir lördagen den 17 mars kl 17.00 i matsalen i Asmundtorpsskola.

Skriv in datumet i era kalendrar så att ni inte missar detta tillfälle att påverka och engagera er i vår boendemiljö. Kallelse kommer senare i brevlådan.2018-03-31


Årsmötet

Årsmötet 11/3 i Scoutstugan besöktes av ca 30 munkebäcksbor.

Vad som avhandlades på mötet finns att läsa i protokollet här på hemsidan.


Trivseldagen

Datum för Trivseldagen bestämdes till lördagen 21/4. Då träffas vi kl 09:00 vid Boulebanan. Vi snyggar till i området, umgås, grillar korv och fikar. Missa inte detta tillfälle att bekanta er med grannarna.2018-02-27


Varmt Välkommen på Årsmötet! 

I år hålls årsmötet i Scoutstugan på Schottisstigen här i Munkebäck. Det blir den 11 mars kl 17.00. Skriv in datumet i era kalendrar så att ni inte missar detta tillfälle att påverka och engagera er i vår boendemiljö. Det kommer bjudas på smörgåstårta.


Kallelse med Dagordning för mötet samt Årsberättelse för 2017 ligger under fliken FÖRENINGEN -> ÅRSMÖTEN2017-12-09


Flera villabyggen i nya området

I nya området är det planerat att börja uppföras 4 st nya villor av olika slag närmaste halvåret. Ett av husen kommer att fungera som visningshus för Älvsbyhus (tomten med reklamskylten) och där kommer att ske diverse olika aktiviteter under 2018.

Mer info finns här: http://www.boifuret.nu/boifuret/Senaste_nytt.html


Salamanderdammen kommer att göras större.

I södra delen av naturområdet finns det en anlagd salamanderdamm. Enligt naturvårdsexperter är den för liten och kommer därför att utvidgas under vintern/våren. Slänterna mot vattnet kommer samtidigt att göras flackare. Överblivna schaktmassor kommer att användas till att höjdjustera en del av tomterna som ligger längs Mandolinstigen.

Se kartskiss här: http://www.boifuret.nu/boifuret/Senaste_nytt.html