Äldre nyheter

   Välkommen         Föreningen         Området         Bygga och bo         Grannar mot brott         Kontakt

Välkommen
Valkommen.html
 


2015-09-30


Nu går vi mot mörkare tider –Grannar Mot Brott

Nu mörknar det tidigare på kvällarna och de flesta inbrott föregås av en viss rekognosering. Håll ögonen öppna och hjälp varandra när ni reser bort

Det som styr en inbrottstjuv är:

   • Nivån på skalskyddet, t.ex. lås och larm

   • Möjligheten att arbeta utan att bli upptäckt/ertappad

   • Flyktvägar

   • Vinstmöjligheter

 

Ta på dig ”tjuvens glasögon”. Då hittar du snabbt ditt hus svaga punkter. Det är det du ska börja med att åtgärda.

 

Busskur för skolbarnen

Att få till en busskur för skolbarnen har dragit ut på tiden. Det kom in ett överklagande i bygglovsprocessen vilket förhalat ärendet ytterligare en tid. Förhoppningsvis har vi en busskur på plats innan kylan slår till. Placeringen blir vid pumpstationen, där den kommer att ta ingå som en del av det staket inhägnade området.2015-04-13


Ny Kassör i föreningen!

Då Martin Johnsson flyttat från området så har han även lämnat posten som kassör. Till ny kassör valdes Alan Watti på årsmötet. Han bor på Trumpetstigen 4. Vi önskar honom välkommen i styrelsen och lycka till på posten som kassör.

 

Årsmötet 2015

På årsmötet var uppslutningen ovanligt god hela 20 fastigheter var representerade. Trevligt att engagemanget i området ökar. Mycket positivt är också att det bilades en kommitté för att försöka få ordning på vår lekplats. Vill ni vara med och hjälpa till så kontakta Terese och Anders Bossen på Svängomstigen 13. Vad som mer avhandlades på årsmötet går att läsa i Årsmötesprotokollet under fliken Föreningen ->Årsmöten.

 

Årets Trivseldag –lördagen 9/5

För er som inte vet vad trivseldagen i Munkebäck är så står det lite under fliken Området. Det går även att se vad vi gjorde förra året på trivseldagen längre ned på denna sida under länken Äldre nyheter. Vi ses på Trivseldagen!!2015-03-15


Årsmöte –saker på gång

Varmt välkommen på  föreningens Årsmöte, Söndagen den 29/3 är det dags, kl. 17:00 i Asmundtorps skolmatsal. I kallelse som gått ut till alla medlemmar framgår vad som kommer att avhandlas på årsmötet. Vi behöver en ny kassör då Martin Johnsson flyttat från området, vi kommer behöva en ny medlem i Valberedningen då Paul Turesson avsäger sig uppdraget. Vi behöver en ”sekreterare ” för arbetet med GRANNAR MOT BROTT  i området. Inget betungande men att sprida information och hålla register över vilka som är med i GRANNAR MOT BROTT. Kan ni tänka er att hjälpa till med ovanstående så kom till Årsmötet eller meddela någon i styrelsen innan årsmötet.

 

Vad är på gång i området?

På årsmötet kommer vi diskutera en Motion som gäller sammanslagning av samfällighetsföreningarna i gamla delen av området och nya delen av området. Ger Årsmötet styrelsen fullmakt att verka för denna sammanslagning?

Vi håller på att försöka få till en busskur för skolbarnen. Troligen blir den placerad vid pumpstationen mitt i området.

Trivseldagen då vi umgås och samtidigt snyggar till i området föreslås bli lördagen den 9/5.

 

Årsmötes information hittar ni här: Årsmöte 2015


För att hålla nere kostnaderna för föreningen så skickas inte all information ut till medlemmarna. Den finns att läsa/ladda ner här på hemsidan, kommer finns att tillgå på Årsmötet eller kontakta sekreteraren Martin Nilsson på  Polkastigen 4,   Tel: 0418-134 08,   0706 48 88 89   

sekreterare@munkeback.info så skriver han ut eller skickar med e-post. Information om ekonomin har vi valt att inte lägga på hemsidan.

 

Alla nyinflyttade ta nu tillfället att träffa några av de övriga boende i området och kom till Årsmötet. Vi ses!!2015-02-24


Inkoppling av fiber i huset

Landskronaenergi eller deras entreprenör kommer ringa de som beställt fiber cirka en vecka innan planerad inkoppling och boka en dag och en tid. De håller på att dra igång en sajt där man själva kan gå in och välja dag och tid men hinner inte lansera den för vårat område. Men ett telefonsamtal skall komma inom kort.

2016-04-02


GLÖM INTE TRIVSELDAGEN!!

Lördagen 23/4 skriv in det i almanackan!

 

Vårunderhåll av grusvägarna

Under V14 eller V15 kommer våra grusvägar att underhållas. Det blir skrapning och uppbyggnad med extra grus där behovet är som störst.2016-03-18


Årsmötet

Vid årsmötet lämnade tre av styrelsens gamla trotjänare sina uppdrag. Ett stort TACK till Boris Bengtsson för sina insatser i styrelsen och för arbetet i Vattenkommittén. Ett stort TACK till Dorrit Dahlgren som nu lämnat styrelsen efter lång och trogen tjänst. Ett stort TACK även till Johannes Fernlund som också lämnar styrelsen.

 

Passar på att hälsa de tre nya styrelsemedlemmarna varmt Välkomna! Olle Pålsson som ledamot och medlem i Vattenkommittén, ersättare till Boris. Martina Gawell och Oskar Lundbrant som suppleanter.

 

Protokoll från Årsmötet finns att läsa här

 

Trivseldagen

Datum för årets Trivseldag bestämdes till Lördagen den 23/4. Då samlas vi kl. 09:00 vid Boulebanan. I år står på att göra listan bl.a. skapande av gångstigar med utläggning av flis, karta på var finns i årsmötesprotokollet. Vi kommer även återplantera tallar i det gallrade området. Sen ska vi som alltid grilla, umgås och ha trevligt. Vi hoppas på stor uppslutning i år. Kan ni inte komma men ändå vill göra en insats, hör av er så får ni en liten uppgift.

 

Gallringen av skogen

Gallringen är nu avslutad på allmänningarna. Nu pågår utkörning av ris och timmer samt flisning. Flisningen bullrar och kommer därför bara göras dagtid. Vi ber er ha tålamod med oljudet.

 

Grannsamverkan Munkebäck

Det finn nu också en facebooksida för området. Det är en sluten sida så där får man be om att bli insläppt.

Sidan heter Grannsamverkan Munkebäck.2016-02-23


Gallring av skogen på allmänningarna

För att vårda vår skog kommer att göra en gallring av de mest vildvuxna delarna av allmänningarna. Information har gått ut till samtliga boende i området och 13/2 hade vi informationsmöte vid anslagstavlan om planerna för arbetet. Alla som har tomt som gränsar till de aktuella ytorna som ska gallras har eller kommer kontaktas för att vara med och påverka området utanför sin tomt.

Gallringen planerar att påbörjas i slutet av vecka 9 eller början vecka 10. De kommer börja i södra delen vid lekplatsen och sedan jobba sig norr över. Mer information hittar ni här: Gallring av skog i MBSF 2016

 

Årsmöte

Det är snart tid för årsmöte. Söndagen den 13/3 är det dags, kl. 17:00 i Asmundtorps skolmatsal. I kallelse som gått ut till alla medlemmar framgår vad som kommer att avhandlas på årsmötet.


Årsmötes information hittar ni här: Årsmöte 2016

 

Motioner ska vara styrelsen till handa en vecka innan årsmötet.

Läggs lämpligen i föreningens brevlåda, Gitarrstigen 2 vid infarten till Polkastigen.

 

För att hålla nere kostnaderna för föreningen så skickas inte all information ut till medlemmarna. Den kommer finns att tillgå på Årsmötet eller kontakta sekreteraren Martin Nilsson på Polkastigen 4, Tel: 0706 48 88 89, sekreterare@munkeback.info så skriver han ut eller skickar med e-post. Information om ekonomin har vi valt att inte lägga på hemsidan.

 

Alla nyinflyttade ta nu tillfället att träffa några av de övriga boende i området och kom till Årsmötet. Vi ses!!


Vi behöver nya medlemmar till styrelsen!

Vi har tre medlemmar som lämnar styrelsen i år. De som lämnar styrelsen är Boris Bengtsson, som varit ordinarie ledamot och kontaktperson i vattenkommitèn (han har haft koll på allt som rör vatten o avlopp). Samt Dorrit Dahlgren, suppleant och Johannes Fernlund, suppleant.

Förslag på ersättare till Boris är ordnad. Men vi behöver två nya suppleanter. Suppleant posterna är lite av ”se och lära” och hjälpa till med enklare uppdrag inom styrelsen. Kontakta valberedningen, Patric Kullenberg på Munkebäcksvägen 7 om ni är intresserad att ingå i styrelsen.

Vi behöver fortfarande en ”sekreterare ” för arbetet med GRANNAR MOT BROTT i området. Inget betungande men att sprida information och hålla register över vilka som är med i GRANNAR MOT BROTT.

 

Kan ni tänka er att hjälpa till med ovanstående så kom till Årsmötet eller meddela någon i styrelsen innan årsmötet.

Gallring och skötsel av vår skog

Nu är utkörning av timmer och ris klart. Det kommer att läggas tillbaka några större stockar för att ge området lite mera ”död ved” på marken. Timmer ligger i upplag vid lekplatsen och väntar på att bli upphämtat. Entreprenören kommer även att ta ner en del träd inne på några tomter. Flis att göra gångstigar på allmänningarna av kommer att köras ut nu innan Trivseldagen. Sträckningen av det nygamla gångstråket är utmärkt med gula punkter och streck på marken, ungefär som på kartan till höger.


På trivseldagen kommer nya tallar att planteras på lämpliga platser på allmänningarna som gallrats.

 

En hög med grenar söder om lekplatsen kommer ligga kvar till slutet av sommaren för att barra av innan flisning. I den högen får vi alla lägga ris och grenar som vi vill bli av med. Men endast ris och grenar inte löv, mossa och gräs eller annat bråte.

2016-04-21

2016-04-21


Nu på Lördag händer det –Trivseldagen!!


2017-01-21


Årsmötet närmar sig

Datum för Årsmöte i samfälligheten är bestämt. Det blir den 19 mars kl 17.00 i matsalen i Asmundtorpsskola. Skriv in datumet i era kalendrar så att ni inte missar detta tillfälle att påverka och engagera er i vår boendemiljö.


Vi behöver förstärkning på några poster p.g.a. att några har flyttat under året. Det behövs en representant till styrelsen, två representanter till valberedningen och två till revisorsarbetet. Dessa kommer väljas på årsmötet. Låter detta intressant så hör av er till Patrik Kullenberg i valberedningen, e-post: patric@puttebas.se. Det rör sig inte om några krävande arbetsuppgifter men vi måste fylla dessa platser.


Denna hemsida som skulle behöva bli mer levande. Är du intresserad av att hjälpa till med det?

Hör av dig till : sekreterare@munkeback.info så pratar vi om det.


Grannar mot brott

Vi behöver även ytterligare en person engagerar sig i Grannar Mot Brott.

Kontakta Christer Gyllander (0418-432107) - Tangostigen 4