Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Äldre nyheter

Välkommen

Välkommen

 

2018-03-31


Årsmötet

Årsmötet 11/3 i Scoutstugan besöktes av ca 30 munkebäcksbor.

Vad som avhandlades på mötet finns att läsa i protokollet här på hemsidan.


Trivseldagen

Datum för Trivseldagen bestämdes till lördagen 21/4. Då träffas vi kl 09:00 vid Boulebanan. Vi snyggar till i området, umgås, grillar korv och fikar. Missa inte detta tillfälle att bekanta er med grannarna.2018-02-27


Varmt Välkommen på Årsmötet! 

I år hålls årsmötet i Scoutstugan på Schottisstigen här i Munkebäck. Det blir den 11 mars kl 17.00. Skriv in datumet i era kalendrar så att ni inte missar detta tillfälle att påverka och engagera er i vår boendemiljö. Det kommer bjudas på smörgåstårta.


Kallelse med Dagordning för mötet samt Årsberättelse för 2017 ligger under fliken FÖRENINGEN -> ÅRSMÖTEN2017-12-09


Flera villabyggen i nya området

I nya området är det planerat att börja uppföras 4 st nya villor av olika slag närmaste halvåret. Ett av husen kommer att fungera som visningshus för Älvsbyhus (tomten med reklamskylten) och där kommer att ske diverse olika aktiviteter under 2018.

Mer info finns här: http://www.boifuret.nu/boifuret/Senaste_nytt.html


Salamanderdammen kommer att göras större.

I södra delen av naturområdet finns det en anlagd salamanderdamm. Enligt naturvårdsexperter är den för liten och kommer därför att utvidgas under vintern/våren. Slänterna mot vattnet kommer samtidigt att göras flackare. Överblivna schaktmassor kommer att användas till att höjdjustera en del av tomterna som ligger längs Mandolinstigen.

Se kartskiss här: http://www.boifuret.nu/boifuret/Senaste_nytt.html

2020-03-20


ÅRSMÖTET i Munkebäcks samfällighetsförening INSTÄLLT!!!

Styrelsen har beslutat att ställa in Årsmötet på grund av Corona.

Vi återkommer med nytt datum när smittspridningen lugnat sig.

Denna information kommer även på anslagstavlan och facebook Grannsamverkan Munkebäck


Vill samtidigt informera om att vi kommer göra en höjning av vattenavgiften för oss som har vatten från pumpstationen. Avgiften höjs från 2200kr till 2500kr/år. Detta beror på att NSVA höjt sin avgift för avloppet ett antal år i rad.


Ha det gott och stötta varandra i dessa lite tuffa tider /Hälsningar Styrelsen2020-03-12


Tid för Årsmöte

Datum för Årsmöte i samfälligheten är bestämt. Det blir söndagen den 22 mars kl 17.00 i matsalen i Asmundtorps skola. Skriv in datumet i era kalendrar så att ni inte missar detta tillfälle att påverka och engagera er i vår boendemiljö. Kallelse med dagordning har delats ut i brevlådorna.


Vi är i behov av förstärkning i Styrelsen och i Vattenkommittén.

Styrelsen för Munkebäcks Samfällighetsförening ser till så att våra vägar, grönytor, gatubelysning samt vatten o avlopp sköts. Vi för även föreningens talan i kontakter med myndigheter och kommunen. Vi anordnar även Trivseldagarna vår o höst. Suppleant i styrelsen innebär att hjälpa till med det ena och det andra. Det är ingen tung och ansvarsfull post. Vi har ca 6 st styrelsemöten per år. Har du frågor så ring sekreterare, Martin Nilsson på 0706-48 88 89.


Som de flesta känner till har vi i gamla delen av Munkebäck eget dricksvatten. Vattenkommittén är gänget som sköter det. Detta kräver en del arbete från vår sida och just nu saknar vi någon som kan sköta provtagningen av vattnet. Uppgiften går ut på att 4 ggr/år ta prov på vattnet och lämna dessa prover till miljöförvaltningen i Landskrona som därefter skickar dem på analys. För mer detaljerad info ring Olle på 0703-27 02 70.


Kan du tänka dig att vara med och bidra och påverka i styrelsen eller vattenkommittén?


Hör av dig till Valberedningen: 


Hege Jönsson               Munspelsstigen 4        tel 073-181 18 56


Ardita Hajrizi               Flöjtstigen 5               


 

Vi ses på Årsmötet!2019-03-26


Årsmötet 2019

Uppslutningen vid Årsmötet var lägre än förra året, strax över 20-tal medlemmar kom till mötet. Vi får väl tolka det som att alla är nöjda med hur vi har det i området. Vad som avhandlades på mötet finns att läsa i protokollet här

 

Trivseldagen -träffa grannar o snygga till i området

Datum för årets Trivseldag bestämdes till Lördagen den 27/4. Då samlas vi kl. 09:00 vid boulebanan. Det är ett utmärkt tillfälle för nyinflyttade att bekanta sig med sina grannar. I år står på att-göra listan bl.a. hopsamling av ris från röjningen i skogen, plantera tallplantor, sopa infarter, tvätta vägskyltar och brevlådor m.m. Sen ska vi som alltid grilla, umgås och ha trevligt. Vi hoppas på stor uppslutning i år. Kan ni inte komma den dagen så kan ni redan nu gå ut o samla ihop ris efter röjningen och lägga det intill vägen. Utskick kommer i brevlådorna


Höst Trivseldagen

Skriv redan nu in Söndagen 29/9 era kalendrar, då blir det Höst-Trivseldag.


Vårunderhåll av grusvägar -utförs inom kort

Vår underhållet är beställt och utförs vilken dag som helst. Kör med extra försiktighet medan grusvägarna sätter sig för att ej skapa anvisningar för nya hål. Det kan damma innan vägarna blivit dammbundna. Som alltid vänligen kör med omdöme.


Vi ses på Trivseldagen! Hälsningar Styrelsen2019-02-11


Röjning av sly i skogen på allmänningarna

För att vårda vår skog kommer röjning av sly ske inom de närmaste veckorna. Detta är en insats enligt vår skogsvårdsplan.

Mer exakt information om när kommer anslås på anslagstavla och facebook sidan Grannsamverkan Munkebäck


Snart tid för Årsmöte

Datum för Årsmöte i samfälligheten är bestämt. Det blir lördagen den 17 mars kl 17.00 i matsalen i Asmundtorpsskola.

Skriv in datumet i era kalendrar så att ni inte missar detta tillfälle att påverka och engagera er i vår boendemiljö. Kallelse kommer senare i brevlådan.

2023-11-01


Vattenprov

Här finns resultaten från senaste vattenproverna: 1, 2, 3, 42023-09-16


Hösttrivseldagen i Munkebäck

Söndagen den 1:e oktober


Hej alla Munkebäckare!

Nu är det tid för Hösttrivseldag för att få ett ännu trivsammare Munkebäck. Tanken är att röja, snygga till och ha trevligt tillsammans. Arbetet görs enligt uppdragslistan nedan. Sedvanligt bjuds det ca 11.30 på grillad korv och fika samt trevligt sällskap.


När? Kl 09:00, söndag 1:e oktober

Var?Samling vid boulebanan


Varmt välkomna!!


Uppdragslista

• Uppfräschning av lekplatsen

• Plocka skräp i skogen, längs vägarna i området och utmed Munkebäcksvägen

• Röja upp och snygga till vid boulebanan och ankomsttavlan

• Tvätta vägskyltar och brevlådor

• Se över farthinder och reflexstolpar

• Sopa asfaltsutfarter där så behövs

• Klippa sly längs vägar och stigar i området

• Snygga till vid pumpstationen ( gräsklippning, målning mm )

• Frihöjsklippning av trädet innan mötesplatsen på Munkebäcksvägen.


HA TREVLIGT TILLSAMMANS!Vattenprov

Här finns resultaten från senaste vattenproverna: 2023-07100890, 2023-07110307, 2023-071008892023-05-02


Vattenprov

Resultatet på det senaste vattenprovet, taget på pumpstationen i april -23, finns att läsa på anslagstavlan. Där anges även hårdheten på vattnet.2023-03-18


Årsmöte 2023!

Varmt välkomna på Samfällighetens årsmöte söndagen den 2 april, kl. 17:00.Vi samlas i scoutstugan på Schottisstigen. Notera datumet i er almanacka så att Ni inte missar detta tillfälle till information, påverkan och engagemang. Efter mötet bjuds på smörgåstårta och dryck.

Kallelse till dagordning kommer ut i brevlådorna.


Vi är i behov av förstärkning i styrelsen

Styrelsen för Munkebäcks Samfällighetsförening ser till så att våra vägar, grönytor, gatubelysning samt vatten och avlopp sköts. Vi för föreningens talan i kontakter med myndigheter och kommunen samt ordnar Trivseldagar vår och höst. Vi har ca 6 st styrelsemöten per år.

Vill Du veta mer, så kontakta Marianne Nilsson på tel. 0734 34 50 37.


Som de flesta känner till, har vi i gamla delen av Munkebäck eget dricksvatten. Vattenkommitten har hand om det och kontaktperson där är Dennis Åkesson, tel. 0739 94 94 02


Kan Du tänka Dig att vara med och bidra och påverka? Hör i så fall av Dig till Valberedningen

Hege Jönsson           Munspelsstigen 4         tel. 0761 28 25 51


Vi ses på årsmötet !2022-03-07


Årsmöte 2022!!

Varmt välkomna på  Årsmöte i samfälligheten. Söndagen den 3 april kl 17.00 samlas vi i scoutstugan på Schottisstigen. Skriv in datumet i era kalendrar så att ni inte missar detta tillfälle att påverka och engagera er i vår boendemiljö. Det kommer bjudas på smörgåstårta och dryck. Kallelse med dagordning kommer ut i brevlådorna.


Vi är behov av förstärkning i Styrelsen och i Vattenkommittén.

Styrelsen för Munkebäcks Samfällighetsförening ser till så att våra vägar, grönytor, gatubelysning samt vatten o avlopp sköts. Vi för föreningens talan i kontakter med myndigheter och kommunen samt anordnar även Trivseldagar vår o höst.  Vi har ca 5 st styrelsemöten per år. Ring mig, Martin Nilsson på 0706-48 88 89 så berättar jag mer.


Som de flesta känner till har vi i gamla delen av Munkebäck eget dricksvatten. Vattenkommittén är vi som har hand och det och vi behöver bli fler som delar på det jobbet. För mer info ring Olle på 0703-27 02 70.


Kan du tänka dig att vara med och bidra och påverka i styrelsen eller vattenkommittén?


Hör av dig till Valberedningen: 

Hege Jönsson               Munspelsstigen 4        tel 0761-28 25 51


Vi ses på Årsmötet!