Kontakt

   Välkommen         Föreningen         Området         Bygga och bo         Grannar mot brott         Kontakt

Kontakt

 

Styrelsen


Ordförande:

Fredrik Ek,  Trumpetstigen 1,   Tel: 0418-43 92 91,   0735 06 56 09,   ordforande@munkeback.info


Sekreterare:

Martin Nilsson,  Polkastigen 4,   Tel: 0418-134 08,   0706 48 88 89,   sekreterare@munkeback.info


Kassör:

Alan Watti, Trumpetstigen 4,   Tel: 070 915 85 12,   kassor@munkeback.info


Ledamot:

Olle Påhlsson, Munkebäcksvägen 8,   Tel: 070-327 02 70


Ledamot:

Anders Bossen,  Svängomstigen 13,   Tel: 0708 38 57 04


Suppleanter:

Andreas Bergh,  Munkebäcksvägen 6,   Tel: 0418-198 34

Martina Gawell, Munspelsstigen 1,   Tel: 070-291 23 08

Oscar Lundbrant, Svängomstigen 5,   Tel: 070-880 44 67

Christer Gyllander,  Tangostigen 4,   Tel: 0418-43 21 07

Stefan Malm,  Polkastigen 2,   Tel: 073-347 88 42Valberedning

Hege Jönsson

Ardita HajriziVattenkommittén

Olle Påhlsson, Munkebäcksvägen 8,   Tel: 070-327 02 70

Kent Assarsson,  Polkastigen 6,   Tel: 0418-43 29 31

Dan Håkansson,  Fagottstigen 9,   Tel: 0730-45 34 81

Jan Nilsson,  Fagottstigen 3,   Tel: 0418-43 26 67

Benny Persson,  Hambostigen 4