Styrelsen

   Välkommen         Föreningen         Området         Bygga och bo         Grannar mot brott         Kontakt

Föreningen

 

Styrelsen

Trädfällning
Tradfallning.html
Årsmöten
Arsmoten.html
Avgifter
Avgifter.html
Allmän info
Foreningen.html
VattenkommittéVattenkommitte.html

Ordförande:

Fredrik Ek,  Trumpetstigen 1,   Tel: 0418-43 92 91,   0735 06 56 09  

ordforande@munkeback.info


Sekreterare:

Martin Nilsson,  Polkastigen 4,   Tel: 0418-134 08,   0706 48 88 89  

sekreterare@munkeback.info


Kassör:

Alan Watti, Trumpetstigen 4,   Tel: 070 915 85 12  

kassor@munkeback.info


Ledamot:

Olle Påhlsson, Munkebäcksvägen 8,   Tel: 070-327 02 70


Ledamot:

Anders Bossen,  Svängomstigen 13,   Tel: 0708 38 57 04


Suppleanter:

Andreas Bergh,  Munkebäcksvägen 6,   Tel: 0418-198 34

Martina Gawell, Munspelsstigen 1,   Tel: 070-291 23 08

Oscar Lundbrant, Svängomstigen 5,   Tel: 070-880 44 67

Christer Gyllander,  Tangostigen 4,   Tel: 0418-43 21 07

Stefan Malm,  Polkastigen 2,   Tel: 073-347 88 42