Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Styrelsen

Föreningen

Föreningen

 

Ordförande:

Martin Nilsson,  Polkastigen 4,   Tel: 0706 48 88 89

ordforande@munkeback.info


Sekreterare:

Marianne  Nilsson, Fagottstigen 3,   Tel: 0734 34 50 37

sekreterare@munkeback.info


Kassör:

Staffan Berggren, Tel: 0766 32 60 34

kassor@munkeback.info


Ledamot:

Mats Jönsson, Munspelsstigen 4, Tel: 0703 78 16 28


Suppleanter:

Alan Watti, Trumpetstigen 4,   Tel: 0709 15 85 12

Oscar Lundbrant, Svängomstigen 5,   Tel: 0708 80 44 67

Martina Moonen Gawell, Munspelsstigen 1,   Tel: 0702 91 23 08

Stefan Malm,  Polkastigen 2,   Tel: 0733 47 88 42

Helena Åhlander, Flöjtstigen  4,   Tel: 0763 75 00 75


Valberedning:

Hege Jönsson, Munspelsstigen 4,  Tel: 0761 28 25 51

Sara Olsen, Munspelsstigen 10,  Tel: 0767 78 86 86

Styrelsen

Styrelsen