Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Avgifter

Föreningen

Föreningen

 

Kostnad för de boende i gamla området

Sektion 1 Väg 1200 kr/år, betalas i slutet av maj

Sektion 2 Park 750 kr/år, betalas i slutet av maj

Sektion 3 Vatten 4200 kr/år, betalas i slutet av februari

 

Boende i nya området har kommunalt vatten och ingår inte i Sektion 3 Vatten.

Avgifter