Avgifter

   Välkommen         Föreningen         Området         Bygga och bo         Grannar mot brott         Kontakt

Föreningen

 

Avgifter

Kostnad för de boende i gamla området

Sektion 1 Väg 1200 kr/år, betalas i slutet av maj

Sektion 2 Park 750 kr/år, betalas i slutet av maj

Sektion 3 Vatten 2200 kr/år, betalas i slutet av februari

 

Boende i nya området har kommunalt vatten och ingår inte i Sektion 3 Vatten.

Trädfällning
Tradfallning.html
Årsmöten
Arsmoten.html
StyrelsenStyrelsen.html
Allmän info
Foreningen.html
VattenkommittéVattenkommitte.html